Kluczowy wskaźnik wydajności (ITIL) ang. key performance indicator, KPI

Kluczowy wskaźnik wydajności (wskaźnik KPI) - określona w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Service Design) miara pomocna w zarządzaniu usługami informatycznymi, procesem, planem, projektem lub inną czynnością. Kluczowe wskaźniki wydajności (ang. KPI-s) stosowane są do pomiaru realizacji kluczowych czynników sukcesu (ang. CSF). Wiele parametrów można zmierzyć, ale tylko najważniejsze z nich są zdefiniowane jako kluczowe wskaźniki wydajności (ang. KPI) i używane do aktywnego zarządzania i raportowania stanu procesu, usługi lub czynności. Powinny one być tak dobrane, aby zapewnić zarządzanie sprawnością, skutecznością i efektywnością kosztową.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.