Istotna funkcja biznesowa (ITIL) Przekierowano ze strony: Kluczowa funkcja biznesowa (ITIL) ang. vital business function, VBF

Istotna funkcja biznesowa (kluczowa funkcja biznesowa) - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) składnik procesu biznesowego mający kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji biznesowej. Istotne funkcje biznesowe (ang. VBF) są ważnym czynnikiem:

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.