Odbiorca zewnętrzny (ITIL) Przekierowano ze strony: Klient zewnętrzny (ITIL) ang. external customer

Odbiorca zewnętrzny (klient zewnętrzny) - odbiorca, który pracuje w innej firmie niż dostawca usług informatycznych.[1]

Uwaga

W wielu kontekstach, w których po angielsku używa się terminu customer po polsku mówimy odbiorca. Tłumaczenie odbiorca stosujemy w znaczeniach bardziej ogólnych. W niektórych przypadkach równoważnym określeniem jest klient.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 21 października 2015 r.