Odbiorca wewnętrzny (ITIL) Przekierowano ze strony: Klient wewnętrzny (ITIL) ang. internal customer

Odbiorca wewnętrzny - odbiorca, który pracuje dla tej samej firmy, co dostawca usług informatycznych.[1]

Uwaga

Termin klient wewnętrzny jest stosowany równoważnie do terminu odbiorca wewnętrzny. W wielu kontekstach, w których po angielsku używa się terminu customer po polsku mówimy odbiorca. Tłumaczenie odbiorca stosujemy w znaczeniach bardziej ogólnych. W niektórych przypadkach równoważnym określeniem jest klient.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 16 października 2015 r.