Klient końcowy (ITIL) ang. business customer

Klient końcowy (odbiorca biznesu) - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) odbiorca produktu lub usługi oferowanej przez biznes. Na przykład, dla organizacji biznesowej będącej producentem samochodów, klientem końcowym jest nabywca samochodu.[1]

Uwagi

Oryginalny termin w języku angielskim customer ma szersze znaczenie niż polski klient. Zgodnie z definicją najlepszym tłumaczeniem jest odbiorca biznesu, jednakże prawem uzusu dopuszczalne jest tłumaczenie klient końcowy. Natomiast termin odbiorca powinien być stosowany w znaczeniu bardziej ogólnym, szerszym niż klient. Dobrym tłumaczeniem jest klient biznesu.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.