Kierownik przeglądu jakości (PRINCE2)

Kierownik przeglądu jakości - specyficzna rola związana z przeglądem jakości przewodniczy naradzie przeglądu jakości i odpowiada za jej zorganizowanie, program, przebieg, uzgodnione zadania oraz ustalenie wyniku wspólnie z testerami. Jest to inna rola niż rola Przewodniczącego, który przewodniczy Komitetowi Sterującemu.

Zakres obowiązków

Główne obowiązki Kierownika przeglądu jakości to:
 • sprawdzenie, czy produkt jest gotowy do przeglądu,
 • zapewnienie właściwej organizacji przeglądu,
 • przygotowanie listy zastrzeżeń,
 • przewodzenie naradzie przeglądu jakości,
 • ustalenie wspólnie z kontrolerami wyniku przeglądu jakości,
 • informowanie Kierownika Projektu i/lub Kierownika Zespołu o stanie realizacji wszystkich przeglądów jakości,
 • złożenie końcowego podpisu zatwierdzającego produkt,
 • uruchomienie procedury postępowania z istotnymi odchyleniami za pośrednictwem Kierownika Projektu lub Kierownika Zespołu, jeśli problemy związane z produktem nie mogą być rozwiązane w krótkim czasie.


Zobacz też

technika przeglądu jakości

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.