Kierownik biura ang. office manager

Kierownik biura – osoba odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie biura bądź siedziby firmy[1]. Do jego zadań należy m.in. planowanie, koordynacja i kontrola urzędniczych aspektów organizacji.

Spis treści

Opis stanowiskaKierownik biura zajmuje się przygotowaniem, przepływem, koordynacją i przechowywaniem danych, w celu wsparcia produkcji i innych ważnych operacji przedsiębiorstwa. Często angażuje się także w działania marketingowe. Monitoruje procesy pracy i ocenia wyniki. Ponadto, jego zadaniem jest koordynacja działań poprzez przypisywanie zadań. Zwykle przewodzi lub zarządza zespołem sekretarzy lub referentów administracji. Dba o przydział zadań w danym dziale, ale bardziej skomplikowane zadania wykonuje raczej sam.

W kompetencji kierownika biura znajdują się m.in.:Zważając na różnorodność zadań, jakie realizuje kierownik biura, powinna być to osoba o wielu uzdolnieniach. Powinien umieć szybko i sprawnie rozwiązywać problemy i podejmować decyzje. Doskonale radzić sobie z presją i Stresem oraz być rzetelny, stanowczy, elastyczny i dokładny.

Wymagania zawodoweWymagania stawiane kandydatom na kierowników biura są bardzo zróżnicowane. Minimum, jakie trzeba spełnić przy wykonywaniu tego zawodu:

  • wykształcenie średnie, ale coraz częściej wymagane jest wykształcenie wyższe (organizacja, zarządzanie, Administracja),
  • kilkuletnie doświadczenie,
  • znajomość języków obcych,
  • bardzo dobra obsługa pakietu MS Office,
  • umiejętność kierowania pracą zespołu,
  • doskonała organizacja pracy.


Przydatne są również takie cechy jak:

  • wysoka kultura osobista,
  • dokładność, terminowość, komunikatywność[2].


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 13 grudnia 2015 r.