Użytkownik kluczowy Przekierowano ze strony: Key user ang. key user

Użytkownik kluczowy - wiodący użytkownik w obszarze wybranego modułu funkcjonalnego zintegrowanego systemu informatycznego. Gra on kluczową rolę na etapie wdrażania systemu informatycznego, kiedy w pierwszej kolejności poddawany jest szkoleniu z ogólnej funkcjonalności wdrażanego systemu, a następnie sam szkoli użytkowników końcowych.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.