Keirsey Temperament Sorter

Sorter Temperamentów

Keirsey Temperament Sorter - test osobowości w formie Kwestionariusza, który ma pomóc ludziom w zrozumieniu samych siebie i innych. Ten rodzaj testu osobowości często jest kojarzony z MBTI, jednak istnieją między nimi pewne różnice.

Spis treści

HistoriaKeirsey zapoznał się z pracą Ernesta Kretschmera i Williama Sheldona pod koniec lat 40. XX wieku. Opracował on sorter temperamentów po zapoznaniu się z MBTI w 1956 roku. Odwołując się do starożytnych teorii, Keirsey stworzył teorię temperamentu i opublikował ją w książce "Please Understand Me".

Cztery rodzaje temperamentówKeirsey rozszerzył koncepcje Platona i Hipokratesa. W swojej pracy posługiwał się nazwami zaproponowanymi przez starożytnych uczonych i podzielił temperamenty w następujący sposób:
  • Rzemieślnicy - konkretni i pragmatyczni. Poszukują pobudzenia i mistrzostwa. Ich zainteresowaniem jest wywieranie wpływu. Są bardzo dobrzy w rozwiązywaniu problemów, zwinności i posługiwaniu się narzędziami, instrumentami i wyposażeniem.
  • Strażnicy - konkretni i chętni do współpracy. Szukają pewności i przynależności. Ich zainteresowaniem są obowiązki i odpowiedzialność, a mocną stroną jest Logistyka. Są bardzo dobrzy w organizowaniu i wspieraniu.
  • Idealiści - abstrakcyjni i chętni do współpracy. Poszukują znaczenia. Ich zainteresowaniem jest rozwój osobisty i znalezienie swojej niezwykłej tożsamości. Ich mocną stroną jest dyplomacja. Są bardzo dobrzy w wyjaśnianiu, inspirowaniu i jednoczeniu ludzi.
  • Racjonaliści - abstrakcyjni i pragmatyczni. Poszukują biegłego opanowania umiejętności i samokontroli. Ich głównym zainteresowaniem jest poszerzanie swojej wiedzy i kompetencji. Są bardzo dobrzy w każdego rodzaju logicznym dochodzeniu oraz tworzeniu koncepcji i teorii.


Keirsey Temperament Sorter a MBTIPodstawowe różnice między Keirsey Temperament Sorter, a MBTI:
  • Myers skupia się przede wszystkim na tym, co ludzie myślą i czują, a Keirsey na zachowaniu, które można bezpośrednio zaobserwować;
  • Myers używa w swoich opisach czteroczynnikowego modelu linearnego, a opisy Keirsey'a wykorzystują teoretyczne modele;
  • Myers zwraca uwagę na ekstrawersję i introwersję, a model Keirsey'a kładzie największy nacisk na różnicę między konkretnym a abstrakcyjnym;
  • Myers grupował wyróżnione przez siebie typy na podstawie postaw, a Keirsey na podstawie temperamentu.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.