Kategoria (ITIL) ang. category

Kategoria - nazwana grupa czegoś mającego wspólną cechę. Kategorie są używane do grupowania podobnych rzeczy razem. Na przykład: kategorie kosztów używane są do grupowania podobnych typów kosztów, kategorie incydentów używane są do grupowania podobnych typów incydentów, podczas gdy typy elementów konfiguracji używane są do grupowania podobnych elementów konfiguracji (ang. CI-s).[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.