Katalog usług (ITIL) ang. service catalogue

Katalog usług - w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) baza danych lub ustrukturyzowany dokument z informacjami o wszystkich produkcyjnych usługach informatycznych, włącznie z usługami gotowymi do wdrożenia. Katalog usług jest częścią portfela usług i zawiera informacje o dwóch typach usług informatycznych:

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.