Kasjer ang. cashier

KasjerPracownik obsługujący kasę, czyli stanowisko (miejsce) wyznaczone i odpowiednio przygotowane w celu przechowywania, przyjmowania i wydawania pieniędzy w placówkach prowadzących działalność gospodarczą; pobierający opłatę za sprzedany towar bądź usługę.

Zobacz też

Bibliografia

Kasjer, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.