Karuzela podatkowa

Karuzela podatkowa - organizacyjnie zaawansowane przestępcze schematy transakcyjne, wykorzystujące konstrukcję podatku od wartości dodanej (VAT) w celu uchylania się od zapłaty podatku VAT należnego lub nieuprawnione domaganie się zwrotu VAT poprzez stworzenie iluzji okrężnego ruchu towarów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wyrażenie "karuzela" odnosi się do transakcji kupna / sprzedaży pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w oszustwo w taki sposób, że sprzedawane towary krążąc w łańcuchu dostaw "wracają" do państwa pochodzenia (pierwszego ogniwa w łańcuchu).

Typologia podmiotów zaangażowanych w oszustwo karuzelowe ze względu na funkcję

  • Znikający handlowiec (ang. Missing Trader) - podmiot gospodarczy zarejestrowany jako podatnik do celów VAT, który z potencjalnym zamiarem oszustwa, nabywa towary lub usługi (lub symuluje ich nabywanie) i zbywa je, nie przekazując podatku VAT do budżetu państwa.
  • Bufor - podmiot gospodarczy, który kupuje towary od znikającego podatnika i natychmiast sprzedaję do brokera. Jego rolą jest utrudnianie ewentualnego postępowania i zatarcie powiązań, jakie istnieją pomiędzy znikającymi handlowcami, a spółką wnioskującą o zwrot podatku VAT.
  • Broker - określany jest często jako nabywca lub ogniwo końcowe, dokonuje zakupu od bufora. Jako ostatnie ogniwo łańcucha dokonuje dostawy do państwa (stosuje stawkę VAT 0%), do którego towar został sprowadzony przez znikającego podatnika.
  • Kanał dystrybucyjny (spółka kanałowa) nazywany również spółką wiodącą jest odpowiedzialny za sterowanie łańcuchem transakcji z państwa członkowskiego innego niż to, w którym funkcjonuje znikający handlowiec, broker oraz bufory. Spółka kanałowa, składa również wniosek o zwrot podatku naliczonego nad należnym.


Bibliografia

  • Monika Bembenek: Karuzela podatkowa, Encyklopedia zarządzania
  • Łukasz Mazur, Ewa Sokołowska-Strug: Transakcje wewnątwspólnotowe. Ustawa o VAT, C.H. Beck, Warszawa 2009, str. 291-294
  • A.A. Aronowitz, D.C.G. Laagland, G. Paulides: Value-added tax fraud in the European Union, WODC, Ministry of Justice, Kugler Publications, Distributor for the U.S.A. and Canada, Criminal Justice Press, Amsterdam, Monsey, NY 1996, str. 55-76
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.