Karta usługi (ITIL) ang. service charter

Karta usługi - w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) dokument zawierający szczegółowe informacje o nowej lub zmienionej usłudze. Wprowadzenie nowych usług lub dokonanie istotnych zmian w usługach jest dokumentowane w karcie usługi i autoryzowane w procesie zarządzania portfelem usług (ang. SPM). Karty usług przekazywane są do fazy projektowania usług, gdzie będą przygotowane nowe lub zmodyfikowane pakiety projektu usługi (ang. SDP). Termin karta używany jest także do opisania aktu autoryzacji pracy wymaganej przez każdy etap cyklu życia usługi w odniesieniu do nowej, lub zmienianej usługi.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.