Karta (ITIL) ang. charter

Karta - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) dokument zawierający szczegóły nowej usługi, znaczącej zmiany lub poważnego projektu. Karta jest zwykle zatwierdzana w procesie zarządzania portfelem usług (ang. SPM) lub przez biuro zarządzania projektami (ang. PMO). Termin karta jest również używany do określenia aktu zatwierdzającego prace wymagane do ukończenia zmiany usługi lub projektu.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.