Kariera

Kariera – droga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, co nie jest błędem, gdyż każdy ma prawo do innego spojrzenia na karierę ponieważ każdy chciałby co innego w swym życiu zawodowym osiągnąć.

Aby zaplanować karierę trzeba wybrać sobie określony cel, lub cele które chciałoby się osiągnąć w swym życiu zawodowym.

Korzyści przynoszone przez indywidualne planowanie kariery:

osoba planująca ma poczucie bycia kreatorem własnego losu;wybiera świadomie własną drogę zawodową;znajduje swoje mocne strony i analizuje własne możliwości;konkretyzuje, uściśla własne cele, które stają się po tym bardziej osiągalne;mobilizuje się do dalszego rozwoju;jest zadowolona z tego co robi. Zwiększa to zadowolenie z wykonywanej pracy;

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.