Model Kano (ITIL) Przekierowano ze strony: Kano model (ITIL) ang. Kano model

Model Kano - stosowany w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) model opracowany przez Noriaki Kano; używany w celu zrozumienia preferencji odbiorców.[1]

Model Kano grupuje atrybuty usługi informatycznej w obszarach, takich jak:

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.