Kancelaria tajna

Kancelaria tajna – stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną, w zakresie ochrony informacji niejawnych podległą pełnomocnikowi ochrony, obsługiwaną przez pracowników pionu ochrony, odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów uprawnionym osobom.

Spis treści

Środki bezpieczeństwa fizycznego

Zakres stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego uzależnia się od poziomu zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą. Przy określaniu poziomu zagrożeń, uwzględnia się w szczególności występujące rodzaje zagrożeń, klauzule tajności i liczbę informacji niejawnych.

Organizacja kancelarii

Kancelaria tajna musi być zorganizowana odrębnie dla dokumentów o określonej klauzuli tajności. Dopuszczalne jest natomiast zorganizowanie jednej kancelarii, pod warunkiem, że:

  • dokumenty o różnych klauzulach są fizycznie od siebie oddzielone,
  • obsługiwane są one przez osobę posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa odpowiednie do najwyższej klauzuli wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych w kancelarii Dokumentów.


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Kancelaria tajna, Wikipedia pl
  • Dorota Jęda, Ochrona informacji niejawnych, Wydawnictwo Ubezpieczeń, Warszawa 2004.
  • Bronisław Jakubus, Marek Ryszkowski, Ochrona informacji niejawnych, Wydawnictwo Projekt, Warszawa 2002.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.