Kancelaria

Kancelaria - termin określający samodzielny urząd bądź instytucję wytwarzającą własną dokumentację (zarówno na etapie formalnym, jak i merytorycznym). W terminologii archiwalnej kancelaria jest terminem wieloznacznym:
  • w szerokim rozumieniu za kancelarię można uznać wszystkie komórki organizacyjne twórcy zespołu wytwarzające akta,
  • jest to również komórka lub zespół komórek organizacyjnych jednostki powołany wyłącznie do pełnienia czynności aktotwórczych formalnych - związanych z przyjęciem i rejestracją pism wpływających, przechowywaniem dokumentacji niezbędnej do bieżącego funkcjonowania instytucji, prowadzeniem akt spraw, przygotowywaniem czystopisów i ekspedycją pism na zewnątrz,
  • termin ten bywa używany zamiennie z terminem System kancelaryjny, który oznacza określony sposób tworzenia dokumentacji, mówimy więc na przykład o kancelarii staropolskiej, rosyjskiej, pruskiej, o kancelarii akt spraw,
  • jest to również pomieszczenie biurowe przeznaczone dla kancelarii w znaczeniu komórki organizacyjnej, jest to zatem fizyczne miejsce wykonywania czynności kancelaryjnych.

Zobacz też

Bibliografia

  • Kancelaria, Wikipedia pl
  • H. Robótka: Wprowadzenie do archiwistyki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003
  • H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak: Archiwistyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989
  • W. Maciejewska (red.): Polski Słownik Archiwalny, Warszawa-Łódź 1974
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.