KPI (HR i BHP)

KPI (HR i BHP) - czyli kluczowe wskaźniki efektywności, stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji. Wskaźniki te są używane w wielu dziedzinach, m.in. w zarządzaniu zasobami ludzkimi i BHP. W tym przypadku przykłady KPI to:
 • absencja chorobowa pracowników (stosunek liczby godzin utraconych do liczba zaplanowanych godzin pracy ogółem w danym okresie);
 • rotacja pracowników (dobrowolne odejścia);
 • poziom satysfakcji pracowników;
 • ilość godzin szkoleń na 1 pracownika w roku;
 • liczba nadgodzin;
 • średni czas trwania procesu rekrutacji (obsadzenia stanowiska pracy w firmie) w dniach;
 • liczba godzin utraconych w wyniku wypadków przy pracy do liczby godzin przepracowanych w firmie w ciągu ostatnich 12 miesięcy;
 • liczba zdarzeń potencjalnie wypadkowych (near miss accidents);
 • procent pracowników przeszkolonych z udzielania pierwszej pomocy;
 • wyniki audytów BHP;
 • liczba godzin przepracowanych przez pracowników na rzecz lokalnej społeczności.
Należy pamiętać, że wybór KPI zależy od tego, co jest priorytetem w organizacji.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.