Baza znanych błędów (ITIL) Przekierowano ze strony: KEDB ang. known error database, KEDB

Baza znanych błędów - w fazie ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) baza danych zawierająca zapisy wszystkich znanych błędów. Jest tworzona i aktualizowana w procesie zarządzania problemami, a wykorzystywana przez procesy zarządzania incydentami i problemami. Baza znanych błędów może być częścią systemu zarządzania konfiguracją (ang. CMS) lub może być przechowywana w innym miejscu w systemie zarządzania wiedzą o usługach (SKMS).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.