Job sharing ang. job sharing

Job sharing - podział pracy, w ramach którego dwaj pracownicy dzielą pracę na jednym stanowisku pełnoetatowym, rozdzielając między siebie wynagrodzenie oraz świadczenia odpowiednio do czasu pracy każdego z nich. Taki podział może występować w postaci podziału dni, tygodni bądź też w formie zmianowej (np. praca co drugi tydzień). Ten rodzaj pracy jest określany także jako praca w parze (ang. job pairing) lub praca rozdzielona (ang. job splitting).

Spis treści

Sytuacja na rynku pracy

Obecna sytuacja na rynku pracy oraz regulacje prawne ułatwiają przedsiębiorcom zwiększanie lub zmniejszanie liczby zatrudnionych pracowników w zależności od potrzeb. Problemem jest jednak to, że czasem trudno zaplanować optymalną obsadę kadry przedsiębiorstwa. Przepisy prawa nie pozwalają na drastyczne ograniczanie zatrudnienia z dnia na dzień. Wiele firm nie stać na to, by utrzymywać dużą liczbę pracowników etatowych. Aby uniknąć dublowania stanowisk oraz marnowania czasu pracowników można wprowadzić takie rozwiązanie jak job sharing.

Zalety

  • redukcja płynności zatrudnienia i zjawiska absencji,
  • zapewnienie ciągłości pracy,
  • zwiększenie liczby osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.


WadyZobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.