Jednostka rozliczeniowa (ITIL) ang. chargeable item

Jednostka rozliczeniowa - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) produkt cząstkowy usługi informatycznej stosowany do definiowania i naliczania opłat dla klienta. Przykładem jednostki rozliczeniowej są np. liczba transakcji, liczba komputerów etc.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.