Jednostka certyfikująca

Jednostka certyfikująca - organizacja akredytowane przez uznany organ akredytacyjny do badania i wydanie certyfikatu potwierdzającego, że organizacja spełnia wymagania normy.

Status prawny

W celu zapewnienia równie wysokich standardów certyfikacji w Europie, Komisja Europejska ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu określiła ogólnoeuropejską politykę akredytacji. Zapewnia to spójność rynku akredytacji i ma na celu ochronę konsumenta. Wymagania dotyczące procesu nadawania jednostce akredytacji określone zostały w rozporządzeniu (WE) 765/2008, normie PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.