Jednostka akredytująca

Jednostka akredytująca - jednostka prowadząca system akredytacji, zarządzająca nim oraz udzielająca akredytacji jednostkom certyfikującym. Prowadzi ocenę i potwierdza kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących, jednostek certyfikujących systemy zarządzania, wyroby i osoby, jednostek inspekcyjnych oraz innych podmiotów gospodarczych lub osób działających w systemie oceny zgodności.

Status prawny

W prawie Unii Europejskiej normy regulujące działalność jednostek akredytujących zapisane zostały w rozporządzeniu (WE) 765/2008 oraz normie PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.