Jednolite studia magisterskie

Jednolite studia magisterskie - studia zawodowe realizowane w szkole wyższej, które umożliwiają uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia i przygotowują do twórczej pracy w określonym zawodzie. Kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego: magistra, magistra Inżyniera albo tytułu równorzędnego (np. lekarz, lekarz dentysta lub lekarz weterynarii). Nauka na studiach jednolitych magisterskich trwa, w zależności od kierunku, od 9 do 12 semestrów.

Regulacje prawne

Jednolite studia magisterskie zostały wprowadzone ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku (Prawo o szkolnictwie wyższym).

Obecnie w polskim szkolnictwie wyższym funkcjonują następujące kierunki studiów prowadzone wyłącznie jako jednolite studia magisterskie, [1][2]:
 • aktorstwo;
 • analityka medyczna;
 • farmacja;
 • kierunek lekarski;
 • kierunek lekarsko-dentystyczny;
 • konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
 • prawo;
 • prawo kanoniczne;
 • psychologia;
 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia;
 • weterynaria.


Ponadto jako jednolite studia magisterskie mogą (ale nie muszą) być prowadzone studia na kierunkach:
 • grafika;
 • malarstwo;
 • reżyseria;
 • rzeźba;
 • teologia (w szczególności specjalność kapłańska jest prowadzona w trybie studiów jednolitych).


Na wszystkich pozostałych kierunkach obowiązuje podział na studia I i II stopnia, co wynika z Deklaracji Bolońskiej.

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.