Jakość produktu ang. product quality

Jakość produktu – poziom doskonałości produktu oraz jego zdolność do zaspokojenia potrzeb klientów. Jest to zespół cech użytkowych, zarówno materialnych (np. trwałość), jak i emocjonalnych (np. zgodność z obowiązującą modą), które wpływają na stopień zaspokojenia określonych potrzeb konsumenta związanych z zakupem danego produktu.

Charakterystyka

Z reguły, kiedy nabywca porównuje produkt z innymi, konkurencyjnymi produktami dostępnymi na rynku odwołuje się do względnej jakości produktu oraz korzyści płynących z wyboru danej oferty. Nabywcy produktów, zwłaszcza tych o wysokiej cenie, są skłonni zapłacić więcej za produkt o lepszej jakości. Przedsiębiorstwo nie powinno jednak za wszelką cenę starać się zwiększać jakości oferowanego produktu, gdyż malejąca liczba nabywców chcących zapłacić wysoką cenę może spowodować spadek rentowności pomimo rosnącej jakości. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest optymalizacja jakości produktu i dostosowanie kosztów produkcji oraz marketingu do oczekiwań rynku, a także oferty konkurentów, tak, by osiągnąć poziom wartości użytkowej, za który konsument jest skłonny zapłacić cenę korzystną dla producenta.

Cechy jakości produktu

Na jakość produktu składają się między innymi cechy takie, jak:
  • zgodność ze standardami - stopień, w jakim cechy użytkowe produktu są zbliżone do docelowego standardu,
  • trwałość - czas, w którym dany produkt zachowuje swoje własności użytkowe,
  • niezawodność - prawdopodobieństwo, że produkt w określonym czasie oraz określonych warunkach nie będzie działał źle lub się nie zepsuje,
  • bezpieczeństwo eksploatacji,
  • łatwość naprawy,
  • zgodność z modą,
  • zgodność z miernikami społecznego prestiżu.


Bibliografia

  • E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki, Warszawa 2003
  • P. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994
  • Szymon Ogrodnik: Jakość produktu, Encyklopedia zarządzania


!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.