Jakość informacji ang. quality of information

Jakość informacji – termin związany z oceną jakościową informacji.

Atrybuty jakości informacji

Jakość informacji można określić przez kilka atrybutów:
  • relatywność - informacja odpowiada na potrzeby i ma istotne znaczenie dla odbiorcy;
  • dokładność - informacja jest adekwatna do poziomu wiedzy reprezentowanego przez odbiorcę - precyzyjne i dokładnie oddaje oraz określa temat;
  • aktualność - informacja jest aktualna, cykl jej aktualizacji jest zgodny z zawartością treści, a tempo zmian i wchodzenie kolejnych wersji naturalne;
  • kompletność - informacja zawiera optymalną liczbę danych, która wystarcza do przetworzenia informacji w konkretną wiedzę. Poziom szczegółowości jest zależy od potrzeb odbiorcy;
  • spójność - poszczególne elementy, czy dane współgrają ze sobą, forma odpowiada treści, aktualizacja danych jest zgodna z celami;
  • odpowiedniość - odpowiednia prezentacja informacji oraz opis do prezentacji umożliwiający poprawna interpretację;
  • dostępność - informacja jest dostępna, kiedy jest potrzebna właściwym odbiorcom;
  • wiarygodność - informacja potwierdza prawdziwość danych, zawiera elementy upewniające co do rzetelności przekazu;
  • przystawalność - informacja jest zgodna z inną informacją, interpretowana we właściwym kontekście, funkcjonująca w znajomym systemie komunikacji.


Efektywne planowanie, podejmowanie decyzji i kontrola są oparte na skutecznym zarządzaniu informacją. Wszystkie organizacje mają zarówno nieformalny, jak i formalny system informacyjny, przy czym obecnie formalny system informacyjny jest zazwyczaj skomputeryzowany.

Zobacz też

Bibliografia!
ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.