Jakość dostaw

Jakość dostaw - dostarcza informacji o właściwościach towaru w momencie jego przyjęcia. Oceny dokonuje się za pomocą formalnej i przekrojowej analizy systemów zarządzania jakością, które stosuje Dostawca. Działanie to ma na celu sprawdzenie i udokumentowanie czy dostawca spełnia deklarowane standardy jakościowe oraz czy są one zgodne z wymaganiami nabywcy .

NarzędziaNarzędzia służące do oceny jakośći dostawy:
 • audyt jakości - gruntowne badanie określonej części systemu zarządzania jakością dostawcy;
 • ocena jakości towarów;
 • techniczne warunki zakupów;
 • procedury przyjęcia towarów;
 • klasyfikacje dostawców - obejmuje całokształt stosunków między odbiorcą a dostawcami;
 • system kontroli jakości.


Ocena jakości dostawyDokonując oceny jakości dostawy należy zwórcić uwagę na:
 • Warunki Transportu:
  • czystość i stan techniczny ładowni środka transportu;
  • obecność szkodników lub ich pozostałości;
  • sposób zabezpieczenia towarów na czas transportu (ułożenie na paletach, stosowanie pasów przytrzymujących itp.);
  • ewentualna obecność innych towarów, które nie powinny być transportowane razem z żywnością (np. środki chemiczne, przedmioty mogące uszkodzić przewożone surowce);
  • trwałość i różnorodność opakowań (bezpośrednie i pośrednie, pojemniki i kartony).
 • Właściwa kontrola jakości towarów. W zależności od branży kontrola jakości dostaw może być połączona z poborem prób do badań lub ograniczona do oceny wizualnej. W przypadku tej drugiej należy sprawdzić czy na opakowaniu dostępne są następujące informacje:
  • nazwa producenta;
  • wykaz składników środka spożywczego złożonego;
  • określenie warunków przechowywania;
  • oznaczenie partii dostarczonego surowca (możliwość ewentualnego zidentyfikowania partii w sytuacji konieczności wycofania surowca z obrotu).
 • Terminowość dostaw.


Bibliografia

 • Pięć etapów kontoli dostawy
 • Mariusz Jędrzejczyk: Jakość dostaw, Encyklopedia zarządzania
 • A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005
 • D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.