Iteracja ang. iteration

Iteracja - czynność powtarzania (najczęściej wielokrotnego) tego samego procesu w celu zbliżenia się do pożądanego punktu docelowego lub pożądanego wyniku. Każde powtórzenie procesu jest także określane mianem "iteracji', a rezultat jednej iteracji jest jednocześnie punktem startowym dla kolejnej iteracji.

Charakterystyka

Iteracja w zwinnej metodyce (Agile)

Iteracje w kontekście zarządzania projektami odnoszą się do techniki rozwijania i dostarczania przyrostowych składników funkcjonalności biznesowej, realizacji projektów lub projektowania procesów. Najczęściej są kojarzone z programowaniem zwinnym, jednak potencjalnie mogą mieć zastosowanie do każdego rodzaju materiału. Pojedyncza iteracja przynosi jeden (lub więcej) kompletny, chociaż niewielkich rozmiarów, pakiet pracy nad projektem, który może spełniać pewną namacalną funkcję biznesową. Seria iteracji powtarza się, aby powstał w pełni zintegrowany projekt. Często jest to przedstawiane jako przeciwieństwo modelu kaskadowego.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.