ItSMF (ITIL) ang. IT Service Management Forum

itSMF - jest to niezależna organizacja zajmująca się promowaniem profesjonalnego podejścia do zarządzania usługami informatycznymi (ang. ITSM). itSMF jest organizacją członkowską non profit, reprezentowaną w wielu krajach na całym świecie poprzez oddziały (ang. Chapters). itSMF i jego członkowie przyczyniają się do rozwoju ITIL i powiązanych norm zarządzania usługami informatycznymi.[1]

Zobacz też

Obszerniejszy opis w artykule itSMF.

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.