Rejestr Zagadnień (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Issue Log (PRINCE2 ed.2005) ang. Issue Register, Issue Log (ed.2005)

Rejestr Zagadnień (Dziennik Zagadnień) - używany do rejestrowania oraz utrzymywania informacji o wszystkich zagadnieniach, które są zarządzane formalnie. Rejestr Zagadnień powinien być regularnie przeglądany przez Kierownika Projektu.[1]

Spis treści

Cel

Rejestr Zagadnień tworzony jest w celu:
 • przypisania niepowtarzalnego numeru każdemu zagadnieniu projektowemu,
 • zarejestrowania rodzaju zagadnienia,
 • podsumowania wszystkich zagadnień, ich analiz i statusu.


Skład

W skład rejestru wchodzą:
 • numer zagadnienia projektowego,
 • rodzaj zagadnienia,
 • autor zgłoszenia,
 • data zidentyfikowania zagadnienia,
 • data ostatniej aktualizacji,
 • opis,
 • priorytet,
 • status.


Pochodzenie

Zagadnienia mogą być wniesione w każdym czasie, przez każdą osobę powiązaną z projektem.

Kryteria jakości

 • Status wskazuje, czy działanie zostało podjęte.
 • Zagadnienia są jednoznacznie zidentyfikowane wraz ze wskazaniem produktu, którego dotyczą.
 • Dostęp do Rejestru Zagadnień jest kontrolowany.
 • Rejestr Zagadnień jest przechowywany w bezpiecznym miejscu.


Zobacz też

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.