Izokoszta Przekierowano ze strony: Isocost ang. isocost

Izokoszta (krzywa jednakowego kosztu) – prosta obrazująca wszystkie kombinacje dwóch czynników produkcji, pracy i kapitału, których Koszt całkowity jest taki sam.

Przebieg izokoszty

Zmiana ceny jednego z czynników produkcji powoduje zmianę nachylenia izokoszty. Występuje tutaj niepełna analogia do linii budżetowej konsumenta. Różnica polega na tym, że położenie izokoszty jest zależne od maksymalnych kosztów jakie producent jest skłonny ponieść (można wykreślić całą rodzinę izokoszt), nie zaś jak w przypadku linii ograniczenia budżetowego – "odgórnie" określone przychodami przedsiębiorstwa.Bibliografia

Izokoszta na Wikipedii pl

Isocost na Wikipedii en
ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.