Uruchomienie (ITIL) Przekierowano ze strony: Invocation (ITIL) ang. invocation

Uruchomienie (wywołanie) - definiowane w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) rozpoczęcie czynności określonych w planie, na przykład: wywołanie planu ciągłości (świadczenia) usług informatycznych dla jednej lub więcej usług informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.