IPMA Przekierowano ze strony: International Project Management Association ang. International Project Management Association

IPMA
organizacja
ang. International Project

Management Association
język roboczyangielski
Strona internetowa


IPMA

SPMP

Stowarzyszenie Project Management Polska to organizacja, która skupia specjalistów z dziedziny zarządzania projektami. Jej wiodącym celem jest pomoc w rozwoju kariery project managerów. Jest on urzeczywistniany m.in. poprzez: pośrednictwo w wymianie doświadczeń, pomoc w nawiązywaniu kontaktów zarówno krajowych, jak i zagranicznych, wspieranie procesu tworzenia więzi środowiskowej pomiędzy managerami oraz określanie standardów zawodowych dla tejże grupy. SPMP reprezentuje Polskę w International Project Management Association (organizacji skupiającej project managerów z różnych państw, głównie Europy, ale także z Afryki i Azji oraz współpracującej z podobnymi organizacjami w Ameryce Północnej, Australii i Południowej Afryce). IPMA wydaje międzynarodowe certyfikaty, stanowiące dla ich posiadaczy udokumentowanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Istnieją 4 poziomy przyznawanych certyfikatów: D- Certified Project Management Associate (Practitioner), C- Certified Project Manager, B- Certified Project Senior Manager, A- Certified Projects Director. Są one respektowane we wszystkich krajach członkowskich.[1]

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.