IAASB Przekierowano ze strony: International Auditing and Assurance Standards Board ang. International Auditing and Assurance Standards Board

IAASB
organizacja
ang. International Auditing

and Assurance Standards Board
język roboczyangielski
Strona internetowa
IAASB (Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych) - niezależny organ działający pod auspicjami IFAC.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.