Wewnętrzna stopa zwrotu (ITIL) Przekierowano ze strony: Internal rate of return (ITIL) ang. internal rate of return, IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu - definiowana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) technika pomagająca podejmować decyzje dotyczące wydatków inwestycyjnych (ang. CAPEX). Wewnętrzna stopa zwrotu (ang. IRR) pozwala porównać dwie lub więcej inwestycji alternatywnych. Większa wewnętrzna stopa zwrotu (ang. IRR) wskazuje na lepszą inwestycję.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.