Interesariusz (PRINCE2) ang. stakeholder

Interesariusz - osoba fizyczna, grupa lub organizacja, która może mieć wpływ, może znajdować się pod wpływem lub może uważać się za znajdującą się pod wpływem danego przedsięwzięcia (programu, projektu, działania lub ryzyka).[1]

W projekcie, gdy mowa jest o interesariuszach, najczęściej mamy na myśli trzy strony reprezentowane przez Komitet Sterujący:

W pewnych sytuacjach do interesariuszy mogą być zaliczeni również poddostawcy, którzy dostarczają towary i/lub usługi dostawcom.

Znacznie mniej jednoznacznym terminem, gdy mowa o interesariuszach, jest klient (ang. customer). Jest ono najczęściej używane w kontekście komercyjnej relacji klient/dostawca.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.