Interaktywność ang. interactivity

Interaktywność - zdolność do wzajemnego oddziaływania na siebie przez komunikujące się strony. Pojęcie interaktywności najczęściej stosowane jest w informatyce, telewizji i multimediach. W tym kontekście, ma za zadanie podkreślić zdolność programu lub urządzenia do jednoczesnego odbierania informacji i reagowania na nią. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku Interakcja człowiek-komputer obejmująca przepływ informacji oraz kontrolę interfejsu przez człowieka. Rada Roy twierdzi, nterakcja człowiek-komputer składa się z czterech komponentów:
  • człowiek,
  • komputer,
  • otoczenie zadaniowe,
  • środowisko urządzenia.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.