Intensywność dystrybucji

Intensywność dystrybucji - strategia dotycząca nasilenia i zakresu sprzedaży produktów i usług.

Z punktu widzenia stopnia intensywności dystrybucji towarów można wyróżnić:
  • dystrybucję intensywną;
  • dystrybucję selektywną,
  • dystrybucję wyłączną.


Strategię dystrybucji buduje się ze względu na stopień intensywności dystrybucji. Z tego punktu widzenia należy zakwalifikować produkt do jednej z trzech kategorii towarów:
  • częstego zakupu;
  • okresowego zakupu;
  • epizodycznego zakupu.


Przynależność produktu do jednej z tych grup będzie wskazywała, która z trzech strategii dystrybucyjnych będzie najbardziej odpowiednia w przypadku danego producenta, a w konsekwencji, jaka będzie gęstość punktów sprzedaży.

Spis treści

Dystrybucja intensywnaW przypadku strategii dystrybucji intensywnej zakłada się oferowanie towaru w jak największej liczbie punktów sprzedaży. Tę strategię stosuje się w przypadku produktów często kupowanych przez klientów (np. podstawowe produkty żywnościowe). W przypadku tych towarów nabywcy są zainteresowani ograniczeniem czasu poświęcanego na zakupy (nikt nie będzie jechał na drugi koniec miasta, żeby kupić bochenek chleba. W związku z tym punkty sprzedaży oferujące te towary muszą być zlokalizowane w najbliższej okolicy potencjalnych klientów.

Dystrybucja selektywnaDystrybucję selektywną stosuje się gdy do sprzedaży muszą być stworzone odpowiednie warunki (np. meble, które sprzedawane są w dużych sklepach a nie ciasnych pomieszczeniach). Przyjęcie takiej strategii oznacza, że produkt jest przedmiotem sprzedaży w ograniczonej liczbie miejsc. Jest to zgodne z oczekiwaniami zdecydowanej większości potencjalnych nabywców, którzy są skłonni poświęcić więcej czasu na zrobienie zakupów, ale mieć możliwość dokonania satysfakcjonującego wyboru.

Dystrybucja wyłącznaDystrybucja wyłączna polega na sprzedaży danych produktów wyłącznie przez jeden punkt sprzedaży(lub przedsiębiorstwo) na danym terenie. Prawo wyłączności sprzedaży może być udzielone przez producenta przedsiębiorstwu detalicznemu lub hurtowemu. Przy dystrybucji wyłącznej producent może lepiej kontrolować sposób oferowania towaru konsumentom i gospodarować zapasami. Podstawową wadą tej polityki są ograniczone możliwości zwiększenia sprzedaży oraz potencjalne uzależnienie się producenta od pośrednika.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.