Integralność (ITIL) Przekierowano ze strony: Integrity (ITIL) ang. integrity

Integralność - w ITIL-u określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) zasada bezpieczeństwa zapewniająca, że dane i elementy konfiguracji (ang. CI-s) są modyfikowane jedynie przez upoważnione osoby i czynności. Integralność uwzględnia wszystkie możliwe przyczyny modyfikacji, włączając w to awarie sprzętu i oprogramowania, czynniki środowiskowe oraz działania człowieka.[1]

Obszerniejszy opis w artykule Integralność danych.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.