Integralność danych ang. data integrity

Integralność danych (spójność danych) – Funkcja bezpieczeństwa polegająca na tym, że dane zostały zmienione, dodane lub usunięte w nieautoryzowany sposób.

  • W technice informatycznej i telekomunikacyjnej ochrona integralności zapobiega przypadkowemu zniekształceniu danych podczas odczytu, zapisu, transmisji lub magazynowania. Wykorzystuje się tutaj sumy kontrolne i kody korekcyjne takie jak CRC.
  • W bezpieczeństwie teleinformatycznym ochrona integralności zapobiega celowej modyfikacji danych dokonanej z użyciem zaawansowanych technik, mających na celu ukrycie faktu dokonania zmiany. Wykorzystuje się tutaj techniki kryptograficzne takie jak kody MAC odporne na celowe manipulacje.
  • W odniesieniu do relacyjnych baz danych integralność definiowana jest jako połączenie trzech koncepcji: dokładność (ang. accuracy), prawdziwość (ang. correctness), oraz aktualność (ang. validity).

Zobacz też

Bibliografia

Integralność danych, Wikipedia pl

Data integrity, Wikipedia en
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.