CIMA Przekierowano ze strony: Instytut Rachunkowości Zarządczej ang. Chartered Institute of Management Accountants

CIMA
organizacja
ang. Chartered Institute of Management Accountants
data

ustanowienia
1919 r.
siedzibaLondyn

Wielka Brytania
język roboczyangielski
Strona internetowa
CIMA (Instytut Rachunkowości Zarządczej) - wiodąca i największa profesjonalna organizacja zrzeszająca ekspertów z dziedziny rachunkowości zarządczej, która powstał w 1919 roku w Londynie. Aktualnie liczy 195 000 członków i studentów w 176 krajach świata, pracujących w samym sercu globalnego biznesu.

Członkowie i studenci CIMA pracują w wielu branżach, w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA blisko współpracuje z pracodawcami i prowadzi wiodące badania, stale aktualizując ramy kwalifikacji, wymogi dot. doświadczenia zawodowego i kursów ustawicznego kształcenia by zapewnić, że pozostaje pierwszym wyborem pracodawców w procesie rekrutacji liderów biznesu i ekspertów z dziedziny finansów.

Profesjonalizm jest podstawą działalności CIMA. Każdy członek i student jest zobowiązany przestrzegać wysokich standardów, łącząc ze sobą rzetelność, wiedzę i wizję.

Linki zewnętrzne

Polski przewodnik o CIMA

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.