Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji - zatwierdzona przez pracodawcę instrukcja, która określa procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych dla bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach technicznych (np. urządzeniach elektroenergetycznych). Instrukcje opracowuje się na podstawie przepisów oraz dokumentacji producenta.

Bibliografia

Instrukcja eksploatacji, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.