Instytut Logistyki i Magazynowania Przekierowano ze strony: Institute of Logistics and Warehousing ang. Institute of Logistics and Warehousing

Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) - instytut badawczym należącym do sieci instytutów badawczo-rozwojowych przy Ministerstwie Gospodarki. Założony został w 1967 roku. Zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052866 Rejestru przedsiębiorców. Siedziba Instytutu znajduje się na ul. Ewarysta Estkowskiego 6 w Poznaniu.

Spis treści

Pracownicy • Dyrektor - dr inż.Grzegorz Szyszka
 • Z-ca Dyrektora ds. Badań - dr inż. Stanisław Krzyżaniak
 • Z-ca Dyrektora ds. Operacyjnych - mgr Ewa Kaczmarek
 • Z-ca Dyrektora ds. Rynku - dr inż. Aleksander Niemczyk
 • Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Główna Księgowa - mgr Ewa Stanisławska


Rada Naukowa

 • Przewodniczący - prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Witold Hołubowicz
 • Wiceprzewodniczący - prof. zw. dr hab. Leszek Mindur
 • Wiceprzewodniczący - prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
 • Przewodniczący Komisji do Spraw Kwalifikacji Osób Ubiegających się o Stanowiska Pracowników Naukowych i Badawczo - Technicznych - prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk
 • Sekretarz Rady Naukowej - dr Marcin Kraska
 • Członkowie:
  • dr inż. Ireneusz Fechner;
  • dr inż. Marcin Hajdul;
  • dr inż. Elżbieta Hałas;
  • mgr Paweł Korczak;
  • dr inż. Stanisław Krzyżaniak;
  • dr inż. Adam Maćkowiak;
  • mgr Jerzy Molak;
  • dr inż. Aleksander Niemczyk;
  • dr Piotr Nowak;
  • mgr inż. Zbigniew Szuliński;
  • dr inż. Grzegorz Szyszka- Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania;
  • mgr inż. Jacek Zając.


MisjaInstytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki elektronicznej. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Jako organizacja krajowa GS1 zarządza systemem GS1 w Polsce skupiającym 19 tysięcy przedsiębiorstw. Wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów i nowych zastosowań opartych między innymi na kodach kreskowych. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej w roli koordynatora i partnera projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Konsekwentnie rozwija kompetencje w zakresie e-gospodarki i podejmuje rolę głównego wykonawcy programów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Współpracuje z lokalnymi i krajowymi instytucjami gospodarczymi oraz działa w licznych stowarzyszeniach branżowych. Pozyskaną wiedzę upowszechnia na łamach własnego czasopisma „Logistyka”, w ramach publikacji książkowych, na portalach internetowych (logistyka.net.pl, e-fakty.pl) oraz podczas organizowanych kongresów, seminariów i szkoleń. Prowadzi certyfikację logistyków i jest inicjatorem powołania pierwszej wyższej uczelni logistycznej w Polsce (Wyższa Szkoła Logistyki). Swoim klientom zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań.

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.