Inspekcja jakości (PRINCE2) ang. quality inspection, quality review

Inspekcja jakości (przegląd jakości) - systematyczny, uporządkowany proces oceny produktu przeprowadzany przez dwie lub więcej starannie wybranych osób (zespół inspektorów) w sposób zaplanowany, udokumentowany i zorganizowany.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.


!

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.