Insourcing (ITIL)

Insourcing - określane w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) korzystanie z wewnętrznego dostawcy usług do zarządzania usługami informatycznymi. Termin insourcing jest również używany do opisania czynność przekazania świadczenia usług informatycznych od usługodawcy zewnętrznego do wewnętrznego.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.