Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportu - ogół podstawowych urządzeń i instytucji koniecznych do prawidłowego funkcjonowania transportu. Są to stworzone przez człowieka, trwale zlokalizowane, liniowe i punktowe obiekty użytku publicznego ułatwiające przemieszczanie osób i ładunków.

Klasyfikacja i podstawowy podział infrastruktury transportuDwa podstawowe rodzaje klasyfikacji:
 • infrastruktura o charakterze przestrzennym: liniowa i punktowa:
  • liniowa sieć transportowa, obejmująca: drogi kołowe, drogi kolejowe i drogi wodne śródlądowe;
  • punkty (węzły) transportowe: stacje kolejowe, terminale intermodalne, porty morskie, porty wodne śródlądowe, porty lotnicze, centra logistyczne, przejścia graniczne.
 • infrastruktura gałęziowa;
  • infrastruktura drogowa;
  • infrastruktura kolejowa;
  • infrastruktura morska;
  • infrastruktura wodna śródlądowa;
  • infrastruktura lotnicza.


Elementy infrastruktury transportowej (liniowej i punktowej)

 • Drogowa:
  • drogi kołowe – infrastruktura liniowa;
  • mosty;
  • tunele;
  • skrzyżowania (z innymi drogami i liniami kolejowymi);
  • węzły drogowe (parkingi, place przeładunkowe, manewrowe, drogowe przejścia graniczne);
  • sygnalizacja;
  • urządzenia do pobierania opłat.
 • Kolejowa:
  • linie kolejowe (tory z podkładami) wraz z budowlami inżynierskimi (mosty, wiadukty, tunele, przepusty, przejazdy kolejowe);
  • urządzenia zabezpieczenia ruchu i łączności, sygnalizacja, sieć energetyczna (trakcja), sieć wodno-kanalizacyjna;
  • stacje (osobowe i towarowe – łącznie z peronami, placami utwardzonymi, etc.), terminale intermodalne, bocznice kolejowe, posterunki odgałęźne i odstępowe.
 • Morska:
  • morskie obszary brzegowe (przybrzeżne) – przyległe odcinki linii brzegowych;
  • port morski z infrastrukturą: budowle hydro-techniczne (np. tory podejściowe, kanały), nabrzeża, place utwardzone (do przeładunków, składowania, magazynowania, parkowania, etc.), tory kolejowe, miejsca postojowe, doki.
 • Wodna śródlądowa:
  • rzeki, kanały, jeziora i inne odcinki wodne specjalnie przystosowane do nawigacji;
  • urządzenia nawigacyjne i sygnalizacyjne (stałe oznakowania);
  • śluzy i stopnie wodne, tamy;
  • porty wodne śródlądowe i infrastrukturą towarzyszącą.
 • Lotnicza:
  • „korytarze powietrzne” (po zainstalowaniu naziemnych urządzeń prowadzenia, nadzoru i kontroli ruchu);
  • porty lotnicze z infrastrukturą, w tym pasy startowe;
  • urządzenia nadzoru i kontroli ruchu;
  • lądowiska.


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.