Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna

Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna - podstawowe urządzenia, budynki użyteczności publicznej i instytucje usługowe, których istnienie jest niezbędne w procesie przepływu dóbr materialnych, tworzenia zapasów oraz tworzenia i przetwarzania związanych z tym informacji.

Elementy

Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna składa się z:
  • budynków magazynowych;
  • technicznych środków manipulacji i transportu wewnętrznego (środki transportu wewnętrznego);
  • urządzeń magazynowych (urządzenia do składowania, pomiarowo - kontrolne, przeciwpożarowe);
  • technicznych środków związanych z informatyzacją procesów w magazynach.


ZadaniaNajważniejsze zadania, które spełnia infrastruktura magazynowa to zapewnienie sprawnego i szybkiego przepływu zapasów, ich ochrona oraz utrzymanie wartości użytkowej, oraz zapewnienie sprawnego i szybkiego przepływu informacji[1].Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.