Usługa infrastrukturalna (ITIL) Przekierowano ze strony: Infrastructure service (ITIL) ang. infrastructure service

Usługa infrastrukturalna - typ usługi wspierającej, która zapewnia sprzęt, sieć lub inne komponenty centrum danych. Termin ten używany jest również jako synonim usługi wspierającej.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.